Studiekeuze stress bij jongeren

Een eigen identiteit wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Het kiezen van een studie is een onderdeel van deze identiteit en speelt een grote rol voor de toekomst van een individu.

Het aanbod in opleidingen lijkt oneindig te worden. Er zijn allerlei studierichtingen welke in de loop van de jaren weer onderverdeeld zijn in specifiekere opleidingen. De vorige generaties hadden niet veel te kiezen en zijn erg te spreken over deze ontwikkeling. Over het algemeen stimuleren ouders hun kinderen om een studie te kiezen welke echt bij hen past en waar ze plezier in hebben. Dit gegeven heeft ook een keerzijde te hebben. Steeds meer jongeren ervaren keuzestress wanneer ze moeten beslissen wat hun vervolgopleiding wordt.

De omgeving van de jongeren heeft ook duidelijk invloed op alle keuzes welke gemaakt worden. Iedereen hoort graag bij een groep maar bij pubers en jongeren is dit gevoel van ergens bij te willen horen over het algemeen nog sterker aanwezig. Als bijvoorbeeld een populaire groep jongeren op een school hun kleren bij kidsbrandstore.nl bestellen is de kans groot dat veel anderen hun voorbeeld volgen. Nu is kleding kopen welke niet echt bij je blijkt te passen of niet lekker zit geen groot probleem. Een studie is een hele belangrijke keuze omdat deze jaren in beslag neemt en gebaseerd is op welke richting je op denkt te gaan in je werkende leven.

In principe geeft het ruime aanbod aan studierichtingen de jongeren ontzettend veel vrijheid om hun leven in te vullen zoals ze dat wensen. In de praktijk geeft de hoeveelheid aan keuze juist heel veel spanning bij een groot aantal jongeren. Dit kan zover gaan dat ze letterlijk ziek worden van de spanning. Aangezien dit een steeds vaker voorkomend maatschappelijk probleem lijkt te worden, zou hier al in een vroeg stadium op scholen aandacht aan besteedt dienen te worden. De druk welke gevoeld wordt, komt voor een groot deel voort uit de verwachtingen van de omgeving. Of de verwachtingen waarvan de student denkt dat de omgeving ze heeft.

Op dit moment is het steeds meer een tendens om na het voortgezet onderwijs eerst een tussenjaar te nemen alvorens te beslissen welke vervolgstudie er gekozen wordt. Tijdens dit jaar gaan jongeren vaak werken om ervaring op bepaalde vakgebieden op te doen of ze gaan reizen om daarmee levenservaring te verkrijgen. Beiden manieren helpen om meer bewust te worden van de eigen identiteit en daarna een betere keuze te kunnen maken. Daarnaast geeft het de jongeren welke nog volop in hun persoonlijke ontwikkeling zijn ruimte om vanuit rust een keuze te maken.

Eenmaal een studiekeuze genomen en toch niet helemaal op je plek, dan is dit uiteindelijk meestal nog steeds geen onoverkomelijk probleem. Financieel zou het lastig kunnen zijn vanwege de afgeslankte studiebeurzen, maar het is in Nederland heel gewoon om halverwege een studie over te stappen naar een andere richting.