Prestatiedruk bij jongeren

Prestatiedruk is een veelvoorkomend probleem in onze Westerse samenleving, en ook jongeren zijn er niet immuun voor. Onze samenleving is immers gericht op productiviteit, cijfers en talent. We zien steeds vaker dat jongeren van steeds jongere leeftijd gebukt gaan onder stress en prestatiedruk. Hier vindt u enkele indicaties, en tips om ermee om te gaan.

Mogelijke indicatoren:

  • Uw kind is gedemotiveerd en wil niet naar school.
  • Uw kind klaagt vaak over buikpijn of hoofdpijn.
  • Uw kind lijdt onder paniekaanvallen, zeker rond testen en examens.
  • Uw kind lijkt goed te studeren, maar haalt toch slechte punten.
  • Uw kind praat erg negatief over school en over zichzelf en zijn eigen prestaties.
  • Uw kind spijbelt of veinst ziekte.

Tips:

  • Verzuim en demotivatie kunnen gewoon tienergedrag zijn, maar mogelijks is er meer aan de hand. Ga in gesprek met uw kind en zoek uit of stress een onderliggende oorzaak is.
  • Straf uw kind niet zwaar voor slechte punten, maar ga samen op zoek naar de oorzaak, en motiveer uw kind tot een positieve mindset.
  • Laat zien dat het leven om meer draait dan goede punten alleen.
  • Benadruk de talenten van het kind.