Leerplicht en reizen naar het buitenland

Voor kinderen tussen 5 en 16 jaar geldt in Nederland de leerplicht. Dat betekent dat kinderen tussen die leeftijd verplicht ingeschreven moeten zijn bij een gekwalificeerde schoolinstelling, en aanwezig moeten zijn op school tijdens de door die instelling voorgeschreven tijden. De enige uitzondering hierop is thuisonderwijs, in welk geval de ouders bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen om hun kind(eren) thuis te onderwijzen. Daarvoor moet één van de ouders wel een bevoegd leerkracht zijn.

Behalve als het kind dus thuisonderwijs krijgt, mag het niet zonder geldige reden afwezig zijn van school buiten de schoolvakanties. Geldige redenen zijn ziekte (met een doktersbriefje) of overmacht, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid. Het is dus niet legaal je kind buiten de schoolvakanties mee naar het buitenland te nemen, of enkele dagen voor de schoolvakantie begint op reis te vertrekken omdat dat goedkoper is. Veel ouders proberen dit laatste, al dan niet met een doktersbriefje. Dat is echter schoolverzuim, en wel degelijk strafbaar.

Overigens mag uw kind niet zomaar school overslaan als het ouder dan zestien is: zolang het kind ingeschreven is in een schoolinstelling, moet het zich aan de betreffende regels houden.

Op deze link vindt u alle info over de leerplichtwet.